Monteringsanvisning - skärmad kabel

1. Avmantla kabeln och vik skärmen bakåt över kabeln.

2. Klipp en rak kant på skärmen. Skjut på Matchclamp över den bakåtvikta skärmen.

3. För sedan bak Matchclamp så långt att den renklippta skärmen slutar mellan pressringarna. Skärmen ska inte synas.

4. Placera pressbackarna över pressringarna på Matchclamp. Pressa sedan samman tills pressbackarna möts.

5. Vid oskärmad kabel pressas Matchclamp endast mot kabelns yttermantel.

Ladda ner

Fullständig monteringsanvisning.

Meny